Jdi na obsah Jdi na menu
 


škola dokorán - krok za krokom TU OTVOR

29. 4. 2007Materská škola Bystré sídlisko 311, ako jediná materská škola v okrese Vranov nad Topľou, pracuje od roku 1997 podľa metodiky Školy dokorán „Krok za krokom“. Pre prácu s uvedeným programom boli vyškolené všetky pedagogické pracovníčky – svoje pôsobenie na dieťa stavajú na dokonalom poznaní dieťaťa, prispôsobujú sa jeho vyspelosti a potrebám a tak dosahujú adekvátne výsledky. Vytvárajú flexibilné, podnetovo bohaté prostredie, individuálne pristupujú ku každému dieťaťu v triede – to znamená, že plánované činnosti sú zamerané nielen veku, ale aj individuálnym osobitostiam jednotlivých detí, ich štýlu učenia sa, temperamentu, rodinnému zázemiu. V tomto smere materská škola dosahuje veľmi dobré výsledky.

Veľkým prínosom pre detí je pravidelné denné stretávanie sa v rannom kruhu, kde majú možnosť rozprávať o svojich radostiach i problémoch. Zaželanie pekného dňa, úsmev, či darovanie malého darčeka, na deti veľmi dobre pôsobí. Deti si vytvárajú pravidlá triedy, čím sa učia sebaovládaniu, získavajú zručnosti pri riešení problémov a rozvíjajú svoju sebakontrolu.

Učiteľský tím na každý deň podľa týždenného plánu pripravuje ponuky aktivít a tie si deti voľne vyberajú. Možnosť voľby učí deti rozhodovať sa a byť za svoju voľbu zodpovedný.

Jedným z pilierov programu „Krok za krokom“ je aj spolupráca s rodinou. Rodič má možnosť zúčastniť sa na jednotlivých činnostiach počas celého dňa, za odbornej pomoci učiteliek. Má tak možnosť vidieť prácu nielen učiteliek, ale aj svojho dieťaťa. Zapája sa do rôznych zábavných aktivít i aktivít na pomoc škole. A čo je veľmi dôležité, spoločne s hľadajú východiská, ako pomôcť dieťaťu.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář